C.E.P. Mundo de Alegria

C.E.P. Mundo de Alegria

C.E.P. Mundo de Alegria

Início > Notícias > Dia das Mães(fotos)

C.E.P. Mundo de Alegria

Notícias

C.E.P. Mundo de Alegria
Notícias
2010/08/16

Dia das Mães(fotos)

C.E.P. Mundo de Alegria

DSC00963.JPG      Apresentação dos alunos do Ensino Médio e das crianças do 1o ano do Fundamental I

 

C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  〒431-0102 Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Nishi-ku Yuto-cho Ubumi 9611-1 Tel 053-482-7666 Fax 053-482-7660
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria