C.E.P. Mundo de Alegria

C.E.P. Mundo de Alegria

C.E.P. Mundo de Alegria

Início > Apresentação do Colégio > Hino do Colégio > Hino do Colégio

C.E.P. Mundo de Alegria

Apresentacao do Colegio

C.E.P. Mundo de Alegriatest
Hino do Colégio

Hino do Colégio

C.E.P. Mundo de Alegria

I
しっかり 前を目指し
( shikkari maeo mezashi )
共に 歩む道
( tomoni ayumu michi )
一層 努力重ね
( issou doryoku kasane )
光 輝け
( hikari kagayake)

愛と 希望の道
( aito kiboono michi )
供に 励み行く
( tomoni hagemi yuku)
遥か 遠き母国
( haruka tooki bokoku )
心は 近い
( kokorowa chikai )

強く 明るく
( tsuyoku akaruku)
作ろう 良い世界
( tsukuroo yoi-sekai )
さあ みんな兄弟だ
( saa minna kyoudaida )
en el colegio mundo de alegria.

II
みんなで 作る夢
( minnade tsukuru yume )
友愛 よく深め
( yuuai yoku fukame )
明日を目指し 勉め
( asuo mezashi tsutome )
みんなの 世界を
( minnano sekaio )

今も 未来も
( imamo miraimo )
清く 明るく
( kiyoku akaruku )
学び 平和願う
( manabi heiwa negau )
立派な 世界を
( rippana sekaio )

強く 明るく
( tsuyoku akaruku )
作ろう 良い世界
( tsukuroo yoi -sekai )
さあ みんな兄弟だ
( saa minna kyoudaida )
en el colegio mundo de alegria.

強く 明るく
( tsuyoku akaruku )
作ろう 良い世界
( tsukuroo yoi-sekai)
さあ みんな兄弟だ
( saa minna kyoudaida )
en el colegio mundo de alegria.

校歌再生 

C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria
  〒431-0102 Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Nishi-ku Yuto-cho Ubumi 9611-1 Tel 053-482-7666 Fax 053-482-7660
  C.E.P. Mundo de Alegria
  C.E.P. Mundo de Alegria