C.E.P. Mundo de Alegrìa

C.E.P. Mundo de Alegrìa トップページ

C.E.P. Mundo de Alegrìa

Inicio > Presentación del Colegio > Himno del Colegio > Himno del Colegio

C.E.P. Mundo de Alegrìa

Himno del Colegio

C.E.P. Mundo de Alegrìa

Himno del Colegio

C.E.P. Mundo de Alegrìa

I
しっかり 前を目指し
( shikkari maeo mezashi )
共に 歩む道
( tomoni ayumu michi )
一層 努力重ね
( issou doryoku kasane )
光 輝け
( hikari kagayake)

愛と 希望の道
( aito kiboono michi )
供に 励み行く
( tomoni hagemi yuku)
遥か 遠き母国
( haruka tooki bokoku )
心は 近い
( kokorowa chikai )

強く 明るく
( tsuyoku akaruku)
作ろう 良い世界
( tsukuroo yoi-sekai )
さあ みんな兄弟だ
( saa minna kyoudaida )
en el colegio mundo de alegria.

II
みんなで 作る夢
( minnade tsukuru yume )
友愛 よく深め
( yuuai yoku fukame )
明日を目指し 勉め
( asuo mezashi tsutome )
みんなの 世界を
( minnano sekaio )

今も 未来も
( imamo miraimo )
清く 明るく
( kiyoku akaruku )
学び 平和願う
( manabi heiwa negau )
立派な 世界を
( rippana sekaio )

強く 明るく
( tsuyoku akaruku )
作ろう 良い世界
( tsukuroo yoi -sekai )
さあ みんな兄弟だ
( saa minna kyoudaida )
en el colegio mundo de alegria.

強く 明るく
( tsuyoku akaruku )
作ろう 良い世界
( tsukuroo yoi-sekai)
さあ みんな兄弟だ
( saa minna kyoudaida )
en el colegio mundo de alegria.

校歌再生

C.E.P. Mundo de Alegrìa
  C.E.P. Mundo de Alegrìa
  C.E.P. Mundo de Alegrìa
  C.E.P. Mundo de Alegrìa
  C.E.P. Mundo de Alegrìa
  C.E.P. Mundo de Alegrìa
  I.E.P. Mundo de Alegrìa
  〒431-0102 Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Nishi-ku Yuto-cho Ubumi 9611-1 Tel 053-482-7666 Fax 053-482-7660
  I.E.P. Mundo de Alegrìa
  I.E.P. Mundo de Alegrìa